Непознатият друг: Бежанците

Пътят на Непознатият друг се пресече с дългото пътешествие на хората, бягащи от война. Видео разказът на проекта показва малка част от историите на няколко души, потърсили закрила в България. Какво ни разказаха за себе си? Какво разбрахме за нас?

Още по темата