Diary  mg 2042

Непознатият друг: Калище

Кметът на община Ковачевци Васил Станимиров разказва предисторията на събитията в Калище от есента на 2014 година

Виж още
Diary 1

Непознатият друг: Розово

Конфликтът в Розово през погледа на Теодора Георгиева и Христо Христов

Виж още
Diary  mg 1567

Непознатият друг: Телиш

Видео разказ за събитията в Телиш от есента на 2013 година

Виж още
Diary  mg 2006

Община Ковачевци - толкова близо и толкова далеч

Непознатият друг в Ковачевци и Калище

Виж още