Large  mg 2042

Непознатият друг: Калище

Кметът на община Ковачевци Васил Станимиров разказва предисторията на събитията в Калище от есента на 2014 година

Виж още
Large 1

Непознатият друг: Розово

Конфликтът в Розово през погледа на Теодора Георгиева и Христо Христов

Виж още
Large  mg 1567

Непознатият друг: Телиш

Видео разказ за събитията в Телиш от есента на 2013 година

Виж още
Large  mg 1941

Петя Митрашкова: Не може да се очаква гостоприемство, когато не знаеш колко души ще ти дойдат на гости и докога ще останат

Петя, превърнала се в неформален говорител на протеста в Телиш, разказва за онези паметни за селото 40 дни

Виж още
Large  mg 1969

Васил Станимиров: Всичко се обърна, когато казахме, че ДАБ не си е свършила работата

Конфликтът в Калище през погледа на кмета на общината - история и предистория

Виж още