Large  mg 1697

о.з. полк. инж. Марин Шкодров: „Телишчани са преди всичко патриоти”

За протестите в Телиш от позицията на вътрешния човек

Виж още